De Monkey Moves Multisport Methode (Mmmm)

Lees hieronder alles over de Monkey Moves Multisport Methode. Klik op de titels om verder te lezen.

Fun & Energiek

Geen winnen of verliezen

FUN staat voorop! Bij Monkey Moves draait het niet om winnen of verliezen, omdat dat niet de manier is waarop de kinderen gemotiveerd moeten worden. Het draait bij Monkey Moves om plezier, persoonlijke aandacht en ontwikkeling.

 Autonomie, Competentie en Verbondenheid

Autonomie, Competentie en Verbondenheid zijn volgens de Self Determination Theory van Deci & Ryan de drie aangeboren psychologische behoeftes. Het achterblijven van de vervulling van een of meerdere van de behoeftes leidt tot een verminderd welzijn en motivatie. Er is een sterk verband tussen Autonomie & Competentie en intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat zolang een van beide behoeftes niet naar tevredenheid wordt beoordeeld, de intrinsieke motivatie naar alle waarschijnlijkheid lager ligt dan wanneer er wel naar tevredenheid voldaan wordt aan beide behoeftes.

Monkey Moves geeft veel persoonlijke aandacht aan de kinderen gedurende de lessen. Factoren zoals beloningen, communicatie en feedback hebben invloed op het gevoel van vaardig zijn ofwel de competentie behoefte. Op de autonomie van de kinderen wordt beroep gedaan doordat zij invloed hebben op de inhoud van de les en er naar ze geluisterd wordt. Volgens (Seghers, Vissers, Rutten, Decroos, Boen, 2014) zijn mensen geneigd om langdurig actief te zijn wanneer er aanspraak wordt gedaan op intrinsieke doelen en motivatie. Door de grote mate van persoonlijke aandacht tijdens de lessen blijven de kinderen gemotiveerd om te sporten en beleven zij veel plezier.

De basis van 11 sporten

Het sportprogramma van Monkey Moves laat kinderen kennis maken met de fundamenten van de 11 geboden sporten en klimmen & klauteren. Omdat er elke drie weken van sport gewisseld wordt krijgen de kinderen te maken met steeds nieuwe basisvaardigheden en sportpatronen.

De 11 sporten zijn:

 • Free Running
 • Volleybal
 • Voetbal
 • Turnen
 • Handbal
 • Judo
 • Basketbal
 • Atletiek
 • Hockey
 • Rugby
 • Tennis

Naast de 11 sporten is er ook een 3 weeks programma van klimmen & klauteren en zijn er themaweken (vriendjes & vriendinnetjes week, pietengym, oranjeweek).

Hieronder wordt per sport de basis genoemd. 

Freerunning

Freerunning is een sport waarbij er in een rechte lijn gerend wordt, ongeacht of er obstakels in de weg staan. Muurtjes, bankjes en sloten vormen geen probleem voor professionele freerunners. De basisvaardigheden van freerunning bestaat uit: Rennen, Springen, Draaien, Flippen, Klimmen.

Volleybal

Volleybal is een teamsport en wordt gespeeld met 4 tot 6 spelers in het veld, afhankelijk van de leeftijd. Een wedstrijd bestaat uit 3 sets. Een set wordt gewonnen bij 25 punten. Bij volleyballen wordt voornamelijk gooien, vangen, hand-oog coördinatie en samenwerken ontwikkeld.

Voetbal

Voetbal is een teamsport en wordt gespeeld met 11 spelers in het veld. Bij de jongste spelers duurt een wedstrijd vaak 60 minuten en bij oudere spelers duurt een wedstrijd 90 minuten (plus evt. verlenging). Bij voetbal wordt voornamelijk pasen, schieten, voet-oog coördinatie en samenwerken ontwikkeld.

Turnen

Turnen bestaat uit meerdere onderdelen en dat zijn de volgende:

Er zijn 6 verschillende onderdelen voor het heren-turnen en 4 verschillende voor het dames-turnen.

Voor de Heren (in olympische volgorde):

 • Vloer
 • Paardvoltige
 • Ringen
 • Sprong
 • Brug met gelijke leggers
 • Rekstok

Voor de Dames (in olympische volgorde):

 • Sprong
 • Brug met ongelijke leggers
 • Evenwichtsbalk
 • Vloer

Handbal

Handbal wordt gespeeld in een zaal met een kleine bal en een team van zeven spelers, waarvan één op het doel staat. De duur van een wedstrijd varieert van 2x15 minuten tot 2x30 minuten. Net als bij volleybal worden voornamelijk gooien, vangen, hand-oog coördinatie en samenwerken ontwikkeld.

Judo

Judo is een zelfverdediging sport en komt oorspronkelijk uit Japan. Het is afgeleid van jiujitsu. Judo lijkt meer op stoeien en worstelen dan op bijvoorbeeld boksen. Judo wordt één tegen één uitgevoerd op een mat. Rollen, vallen, balanceren en respect tonen voor elkaar worden bij deze sport geoefend.

Basketbal

Basketbal is een teamsport en wordt gespeeld met vijf spelers in het veld. Basketbal is een contactloze sport wat betekent dat je elkaar niet mag aanraken. De duur van een wedstrijd bedraagt 4x15 minuten. Er mag niet gelopen worden met de bal in de handen. Er mag alleen met de bal gelopen worden als er gedribbeld wordt. Gooien, vangen, hand-oog coördinatie en samenwerken worden getraind bij deze sport.

Atletiek

Atletiek kan als sport zowel in teamverband (estafette) als individueel. Atletiek bestaat uit veel verschillende onderdelen. Je hebt 3 hoofdcategorieën: Looponderdelen, springonderdelen en werponderdelen. Door de veelzijdigheid aan vaardigheden/onderdelen is atletiek op zich al een multisport.

LOOPONDERDELEN:

 • Sprint
 • Midden afstand
 • Lange afstand
 • Horden
 • Estafettes
 • Steeple Chase

SPRINGONDERDELEN:

 • Verspingen
 • Hinkstapspringen
 • Hoogspringen
 • Polsstokhoogspringen

WERPONDERDELEN:

 • Kogelstoten
 • Discuswerpen
 • Kogelslingeren
 • Speerwerpen

Hockey

Hockey is een teamsport en wordt gespeeld met 11 spelers in het veld. Het wordt gespeeld op gras of kunstgras (een variant hierop is ijshockey, dat wordt gespeeld op ijs met schaatsen en een puck in plaats van een bal). Een punt wordt gemaakt door met een stick de bal (of puck) in het doel te slaan. De duur van een hockeywedstrijd bedraagt 2x35 minuten. Vaardigheden als oog-handcoordinatie, rennen, uithoudingsvermogen en samenwerken worden geoefend.

Rugby

Rugby wordt gespeeld in een team en is een ontzettend fysieke sport. Er wordt veel contact gezocht met de tegenstander om de bal van elkaar af te pakken. Beide teams hebben 15 spelers in het veld staan. Er wordt gespeeld met een eivormige bal. De duur van de wedstrijd bedraagt 2x40 minuten. Vaardigheden als duwen, balans en samenwerken worden getraind met rugby.

Tennis

Tennis kan individueel of in een team van twee spelers gespeeld worden. Tennis is één van de weinige sporten waar op professioneel niveau nog gemixt wordt gespeeld. Wat inhoudt dat er zowel een man als een vrouw in het team zit. Een tenniswedstrijd bestaat uit games, sets en match. De winst is gebaseerd op punten en niet tijd gerelateerd. Het wordt gespeeld met rackets en een harige groene bal. Het veld verschilt, maar vaak wordt er op graffel gespeeld. De andere mogelijkheden zijn hardcore en gras.

Eigen groeisnelheid

Kinderen gaan in hun jeugd door een aantal fases op het gebied van ontwikkeling. Om de geboden lessen optimaal aan te laten sluiten op de fase waarin het kind op dat moment verkeert, worden de lessen bij ons verdeeld over vier leeftijdscategorieën.

Wij bieden lessen aan kinderen van 1,5 t/m 9 jaar en daarbinnen vallen de vier leeftijdscategorieën, namelijk: 1,5 t/m 3 jaar, 3 t/m 4 jaar, 4 t/m 6 jaar en 6 t/m 9 jaar.

Voor elke leeftijdscategorie is een eigen programma opgesteld dat toepasselijk is voor de desbetreffende fase en de daarbij behorende vaardigheden.

1,5 t/m 3 jaar

Ons programma voor de allerkleinsten in onze bewegingsjungle draait helemaal om spel, kleuren, de allereerste bewegingen en ballen. De lessen zijn speels en ouders zijn betrokken gedurende de hele les. Tijdens de les is er ook ruimte voor vrij spelen, zodat kinderen en ouders in een veilige omgeving kunnen spelen en verkennen, terwijl ze gebruik maken van een veilige sportomgeving. Het programma van Monkey Moves is de beste manier om met een hoop lol de basis van bewegen te verkennen.

 • Een programma gericht op de basisvaardigheden
 • De lessen zijn allemaal gebaseerd op gymnastiek, spel en de 10 populairste sporten
 • Vormt de beste basis voor sportieve ontwikkeling op latere leeftijd
 • Kleuren, cijfers, dieren, geluiden en muziek maken, creëren de perfecte sfeer voor onze Monkey Moves lessen
 • Ouders en coach begeleiden samen de kinderen bij de sportlessen

3 t/m 4 jaar

Van vangen, gooien, schoppen en bewegingsactiviteiten, de kinderen van 3 en 4 jaar leren de essentiële vaardigheden in een leuke en enthousiaste omgeving. We bouwen in dit programma aan zelfvertrouwen en ontwikkelen sociale vaardigheden als luisteren, koers bepalen en omgaan met groepsgenootjes. De lessen zitten boordevol met activiteiten en variatie zodat de kinderen steeds gemotiveerd bij de les blijven. Ondertussen beginnen ze al te proeven aan de diverse sporten die er zijn.

 • Perfecte introductie in 11 van de meest populaire sporten in Nederland
 • Plezier maken onderling en met moeders en vaders
 • Ontwikkelen van motorische vaardigheden
 • Zeer actief en energiek
 • Niet competitief

4 t/m 6 jaar

Als onze kinderen naar school beginnen te gaan veranderen de activiteiten van Monkey Moves met hun mee. In deze fase worden kinderen steeds vaardiger en handiger in hun bewegen. Ook gaan we hier meer letten op waar kinderen van nature goed in zijn en stimuleren ze om dit verder te verkennen. In de programma’s gaan we gedurende het jaar van sport naar sport, en elke sport bieden we steeds aan op het juiste ontwikkelingsniveau van het kind.

 • Een uitgebalanceerd programma voor leren van 11 sporten
 • Nadruk op coöperatief sporten
 • De ontwikkeling en talent van elk kind staat centraal
 • Aanmoedigen van zelfvertrouwen
 • Het behalen van kleine doelen versterkt hun vertrouwen
 • Programma draait om plezier hebben in bewegen en sporten

6 t/m 9 jaar

De laatste fase van het Monkey Moves programma draait helemaal om de 11 sporten en voorbereiding op team- en individuele sport. Hoewel we steeds meer specifieke sporttechnieken aanleren blijven we gebruik maken van de specifieke structuur en energieke opzet van Monkey Moves. Het laatste programma geeft een enorme voorsprong voor kinderen op plezier en succes bij verdere sportkeuzes. Mede omdat elke sportles uit ons sportprogramma een stuk verdieping brengt in hun vaardigheden.

 • Aanleren van complexe sportvaardigheden
 • Spelen in kleine wedstrijdjes
 • Laatste fase voor teamsport
 • Interesse stimuleren in verschillende sporten
 • Nieuwe uitdagingen in alle 11 sporten

Er is voor gekozen om de leeftijdsgroepen te laten overlappen zodat er behalve naar de leeftijd ook naar het niveau van de apekop gekeken kan worden. Zo kan een apekop van 6 die gevorderd is aansluiten bij de groep van 6 t/m 9, terwijl een apekop van 6 die wat minder goed ontwikkeld is beter past in de groep van 4 t/m 6.

Onderbouwd programma

Het bestaansrecht van Monkey Moves

Bij de ontwikkeling van de mens hebben fysieke vaardigheden een cruciale rol gespeeld.

Door het ontwikkelen van betere motorische vaardigheden waren mensen in staat om voeding te vergaren. De verandering van jagers en verzamelaars naar boeren bracht ook een fysieke verandering met zich mee. Hoewel het beroep als boer nog steeds een fysieke manier van leven was, is het minder inspannend dan de voorgaande levensstijl als jagers en verzamelaars. Deze trend zette zich gedurende de geschiedenis voort, wat zowel positieve als negatieve effecten met zich mee heeft gebracht.

Zo is de levensverwachting van mensen aanzienlijk toegenomen. Maar vooral de negatieve effecten zijn de laatste 30 jaar goed te zien. Een goed voorbeeld daarvan is obesitas. Het aantal kinderen met obesitas is sinds 1980 toegenomen met 200%. Dit is een ernstige ontwikkeling en wij van Monkey moves vinden dat we daar met z’n alle verandering in moeten brengen.

Monkey Moves is een social enterprise met als missie het ontwikkeling van fitte, zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld doormiddel van multisport. Multisport houd in dat de kinderen drie weken lang een sport volgen, bijvoorbeeld voetbal, en daarna overstappen naar de volgende sport. In totaal worden er 11 sporten gegeven en klimmen & klauteren. Welke sporten dat zijn is te vinden bij de basis van 11 sporten

De verschillende sporten dragen bij aan een brede motorische ontwikkeling van het kind. Een motorische achterstand heeft ook een negatieve invloed op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, taal en rekenen. Welke grondvormen van bewegen ontwikkeld worden in de lessen van Monkey Moves is te vinden op de blogpagina grondvormen van bewegen.

Door de verschillende leeftijdsgroepen die aangehouden worden bij Monkey Moves kunnen kinderen zich op hun eigen tempo ontwikkelen. En omdat het lessen zijn in teamverband draagt het ook bij aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Het draait bij Monkey Moves niet om winnen of verliezen, maar om het mee doen.

Sociale ontwikkeling

Een van de grootste ontwikkel momenten op het gebied van sociaal gedrag is tijdens de kindertijd. Dit is wanneer een kind leert om te gaan met anderen en leert om te gaan met hoe hij of zij door andere wordt benaderd.

“Om sociaal wenselijk gedrag te kunnen vertonen, moet een kind weet hebben van opvattingen, gevoelens, wensen en gedachten bij zichzelf en anderen. De ontwikkeling van de sociale vaardigheden is noodzakelijk voor een kind om zich staande te kunnen houden binnen een sociale context.” (Sociale ontwikkeling, 2017)

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de sociale ontwikkeling van een kind. Een voorbeeld van een aantal factoren zijn: Invloed van buitenaf, lichamelijke groei en persoonlijkheid.

Teamsport

Bij een teamsport wordt er door het hele team samengewerkt. Hierbij kan je denken aan voetbal, hockey, rugby en basketbal. Bij Monkey Moves is elke sport een teamsport omdat alles samen gedaan wordt. In de lessen van Monkey Moves lopen gemiddeld 10 tot 12 apekoppen rond.

Samenwerken

Een onderdeel van sociale ontwikkeling is het leren omgaan met anderen. Tijdens de lessen van Monkey Moves word er in parcour vorm gewerkt, wat betekent dat de kinderen een bepaalde route volgen met oefeningen. Soms moeten zij op elkaar wachten voordat ze gebruik kunnen maken van de oefening. Zo leren geduldig te zijn. Ook leren ze elkaar te helpen, bijvoorbeeld door ondersteuning met een oefening die voor een van de kinderen toch te uitdagend blijkt.

Alles onder 1 dak

Multisport

Monkey Moves biedt multisport lessen aan kinderen van 1,5 tot en met 9 jaar. Maar wat houd multisport eigenlijk in?

Multisport is het beoefenen van meerdere sporten. Bij Monkey Moves zijn dat 11 verschillende sporten en klimmen & klauteren. Elke sport word drie weken gevolgd om vervolgens door te gaan met de volgende sport. Dat Monkey Moves alles onder 1 dak bied heeft een aantal voordelen: Brede motorische ontwikkeling, wisselen van sport en lage aanschafkosten.

Brede motorische ontwikkeling

Elke sport die beoefend word draagt bij aan een verschillend onderdeel van de motorische ontwikkeling van de kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat de kinderen veel verschillende sporten proberen op jonge leeftijd. Lees "onderbouwd programma" voor een uitgebreidere uitleg.

Wisselen van sport

Op jonge leeftijd zijn kinderen vaak nog niet zeker welke sport ze definitief willen kiezen en dat is maar goed ook! Zoals bovengenoemd dragen meerdere sporten allemaal op hun eigen manier bij aan een brede motorische ontwikkeling. Via multisport leren kinderen kennismaken met 11 verschillende sporten zonder dat zij daarvoor van vereniging hoeven te wisselen.

Lage kosten aanschaf

Bij de meeste sporten is de aanschaf van sportartikelen vereist, bijvoorbeeld scheenbeschermers, schoenen, een stick en een tenue bij hockey. Bij Monkey Moves wordt er voor de attributen gezorgd. In het geval van hockey is dat de stick en de bal. En de kinderen sporten in soepel zittende kleding en zaalschoenen of op blote voeten. Als het kind na drie weken wisselt van sport, wat bij Monkey Moves altijd het geval is, kan er dus lekker met dezelfde kleding gesport worden!

X