Multisport volgens Monkey Moves
parallax background

Multisport volgens Monkey Moves

Monkey Moves is sinds 2015 de eerste echte multisport aanbieder van Nederland. Op deze pagina lees je van alles over de Monkey Moves Multisport methode. Er is altijd meer te vertellen zoals op ons blog, maar op deze pagina stippen we een aantal hoofdthema's aan. De pagina is opgedeeld in verschillende kopjes. Je kunt hem van A-Z lezen of langs de kopjes scrollen.

De basis van Monkey Moves als multisport methode is ontwikkeld door Bewegingswetenschappers Bart Poot en Leendert van Gaalen. We proberen alles wat we doen zoveel mogelijk te onderbouwen door wat er in wetenschapsland is ontdekt over goed leren bewegen als basis voor een leven lang gezond bewegen.

Wat is multisport?

Kort door de bocht betekent multisport: het doen van meerdere sporten.

De term multisport wint aan populariteit, gelukkig! Want het is een hele belangrijke manier om die brede motorische vaardigheden op een sportieve manier te kunnen toepassen. Kinderen bewegen minder en ze bewegen eenzijdiger. Waar kinderen vroeger veel buiten speelden na school en lopend of op de fiets veel afstanden aflegden is dit de afgelopen drastisch verminderd. Ga maar eens op een willekeurig schoolplein kijken zo rond de start van de lessen en wat je veel zult zien is een verkeerschaos van auto's en kijk je aan het einde van de dag weer dan zie je kinderen ingeladen worden in Segway karren en worden ze naar de BSO verplaatst. Bart Poot mede oprichter van Monkey Moves schreef een kennis artikel "wat is multisport". Rennen is nog veel leuker als je sneller een balbaan kan inschatten dan jouw tegenstander en zo de bal af kan pakken bij het voetballen. Je moet dan wel stevig in je schoenen staan dus voldoende balans hebben, want anders lig je met het kleinste schouderduwtje op de grond! Bij Monkey Moves hangen we bij de jongste groepen, de dreumes- en peutergym, de basisvaardigheden al op aan 11 verschillende sporten en bij de oudere groepen gaan die sporten ook steeds meer op het uiteindelijke spelletje lijken om zo de sportkeuze naar de vereniging te optimaliseren.

Zelfs na een sportkeuze blijft multisport een hele goede optie. De toppers bij ajax doen meerdere sporten naast hun hoofdsport voetbal. Dit is vanuit het Athletic Skills Model ontstaan.

Multisport of Multiskills?

Voor Monkey Moves is multisport breder dan sport alleen. Elke sport vraagt om unieke vaardigheden op veel verschillende vlakken. Het is niet voor niets de reden dat veel teambuilding activiteiten sportieve activiteiten zijn. Bij Monkey Moves verwisselen we de term multisport dan ook wel eens met multiskills. Ja, we leren kinderen de basis van 11 van de populairste sporten van Nederland, zodat ze aan elke spelletje dat ze tegen gaan komen met vertrouwen mee kunnen doen. Of dit nu op het schoolplein is of elders, maar voor ons net zo belangrijk is de sociale vaardigheden die kinderen leren door te bewegen. Niet alleen interpersoonlijke vaardigheden, maar ook intrinsieke vaardigheden als zelfredzaamheid, een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. In onze lessen zijn minder vaardige kinderen juist ook welkom. Dit biedt hen een geweldige leer kans, maar de erg vaardige kinderen ook.


Voor Monkey Moves is multisport breder dan sport alleen

Multisport en motivatie

Intrinsieke motivatie is dat stemmetje in je hoofd dat je zelf als je ergens niet zo'n zin in hebt je het toch gaat doen en niet omdat het van iemand anders moet of dat iemand anders je er een mooier mens van vindt worden, maar omdat je dat zelf wilt. En daarom staat FUN bij ons voorop! Het draait bij Monkey Moves om plezier, persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Dit heeft als hoofdreden dat je iets wat je leuk vindt, je het vaker wilt doen. De basis van dit aandachtspunt komt uit de zogenaamde zelfbepalingstheorie.

Autonomie, competentie en Verbondenheid zijn volgens de Self Determination Theory van Deci & Ryan de drie aangeboren psychologische behoeftes. Bij autonomie gaat het erom dat je zelf keuzes moet kunnen maken, bij competentie dat je het gevoel moet hebben iets te kunnen en verbondenheid gaat het om de behoefte om ergens onderdeel van iets groters te kunnen zijn. Als een van deze behoeften minder aandacht krijgt, kan dat leiden tot een verminderd welzijn en motivatie. Er is een sterk verband tussen autonomie, competentie en intrinsieke motivatie. 

Monkey Moves geeft veel persoonlijke aandacht aan de kinderen gedurende de lessen. Factoren zoals beloningen, communicatie en feedback hebben invloed op het gevoel van vaardig zijn ofwel de competentie behoefte. Op de autonomie van de kinderen wordt beroep gedaan doordat zij invloed hebben op de inhoud van de les en er naar ze geluisterd wordt. Volgens Seghers, Vissers, Rutten, Decroos, Boen (2014) zijn mensen geneigd om langdurig actief te zijn wanneer er aanspraak wordt gedaan op intrinsieke doelen en motivatie. Door de grote mate van persoonlijke aandacht tijdens de lessen proberen we de kinderen gemotiveerd te houden om te sporten en veel plezier te beleven. De groepen zijn daarom bij Monkey Moves nooit groter dan 15 kinderen. Groot genoeg om groepsdynamica te ervaren en klein genoeg om veel persoonlijke aandacht te krijgen van de docent.

Multisport: Leren bewegen is leren sporten

Physical literacy is een theory die uitgaat van onze aangeboren drang om te bewegen en de wereld om ons heen te ontdekken. Je kunt je voorstellen dat je kinderen de vrijheid moet geven om die wereld zelf te ontdekken, maar dat je ook basisvaardigheden nodig hebt om optimaal aan die ontdekkingsreis te kunnen beginnen. Van Fysieke geletterdheid bestaan een hoop verschillende definities, maar waar alle definities het over eens zijn, is dat een fysiek geletterd persoon, emotioneel, fysiek en cognitief in staat is om levenslang gezond in beweging te zijn.

Zoals je ook in ons uitgebreide artikel "Wat is physical literacy" kunt lezen bestaan deze drie onderdelen ook weer verder uiteen

  • emotioneel: motivatie, zelfvertrouwen, waarde en verantwoordelijkheid
    • Ook hier staat motivatie weer niet toevallig op een eerste plek. Zelfvertrouwen krijgen kinderen door het (al dan niet terechte) gevoel van competentie. De waarde en verantwoordelijk die bij bewegen horen nemen we samen met ouders om ook hun voorbeeldrol te versterken
  • fysiek: effectieve interactie in verschillende contexten
    • De wereld is een omgeving vol beweegobstakels, of -uitdagingen. Als je nooit hebt leren springen, dan kan een plas op een onoverbrugbare oceaan lijken. Met een brede ontwikkeling van de motorische basisvaardigheden leggen we bij Monkey Moves dreumesgym al een basis voor de verdere ontwikkeling en juist het toepassen van die vaardigheden in allerlei verschillende sporten maakt bewegen leuk!
  • cognitief: kennis en begrip
    • Zoals Cruijff het zou zeggen: "Je gaat het pas zien als je het door hebt". Roken is ongezond, een disbalans tussen calorie inname en te weinig bewegen is ongezond, maar je moet wel snappen wat de alternatieven zijn en het zelfvertrouwen hebben en intrinsieke motivatie dat jij gezond wilt zijn. Op een speelse manier proberen we bij Monkey Moves ook de kennis over gezond leven bij te brengen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de sociale vaardigheden die we in de lessen aanstippen.

Wist je trouwens dat de beste topsporters tot hun puberteit gemiddeld 3 sporten hebben gedaan! Dit maakt ze creatiever en minder vatbaar voor blessures.

Welke sporten horen bij de Multisport van Monkey Moves?

Bij de multisportlessen van Monkey Moves lessen komen elf van de meest populaire sporten van Nederland aan bod namelijk:
Free Running,
Volleybal,
Voetbal,
Turnen,
Handbal,
Judo,
Basketbal,
Atletiek,
Hockey,
Rugby,
Tennis.

Multisport met muziek!

Bewegen op en met muziek biedt vele voordelen. Ik denk dat iedereen Prof. Dr. Erik Scherder wel eens op televisie heeft gezien waarin hij zo gepassioneerd zoals hij dat kan over voordelen van bewegen en muziek vertelt. Onze lessen beginnen altijd met een dansje. Het dient als de perfecte manier om gezellig met elkaar warm te worden, het zet meteen een sfeer en het is goed voor het ontwikkelen van een gevoel voor ritme.

Multisport als middel tot Motorisch leren en omgaan met feedback

Wanneer heb je eigenlijk iets geleerd? Bij motorisch leren gaat het erom dat je een beweging of fysieke vaardigheid eerst niet kon en daarna wel of beter. Er is heel veel onderzoek gedaan naar motorisch leren. Zo weten we bijvoorbeeld dat je beter een analogie kunt gebruiken en de focus niet te veel op je eigen lichaam moet leggen, maar beter op het doel kunt focussen en dat het soms beter is niet te veel feedback te krijgen. De theorieën zoals bijvoorbeeld differentieel leren zitten allemaal verstopt in de Monkey Moves lessen. Het valt misschien niet direct op, maar onze docenten leggen op een speciale manier de oefeningen uit en geven op een speciale manier feedback

Growth mindset

Een klein tipje van de sluier zit verstopt in de growth mindset theorie. Deze theorie zegt dat het veel belangrijker is om kinderen feedback te geven op het proces dan op het resultaat. Ook dat stimuleert weer de intrinsieke motivatie.

Eigen groeisnelheid

Is het je opgevallen dat er een overlap zit in de leeftijdscategorien bij Monkey Moves? We hebben multisport dreumesgym voor apekoppen van 1,5 - 3 jaar, multisport peutergym voor apekoppen van 3 - 4 jaar, multisport kleutergym voor apekoppen van 4 - 6 jaar en ten slotte multisport voor basisschoolkinderen van 6-9 jaar. Die overlap hebben we heel bewust! Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo en dus zou een kind van net 3 die zich heel snel ontwikkelt ook in een groepje hoger moeten kunnen plaatsnemen en een kind van 6 die nog niet klaar is om een groep hoger te gaan, lekker in een jonger groepje moeten kunnen blijven. Zoals je ook in onze missie en visie kunt lezen houden we onze lessen bewust klein (max 15 kinderen) en zijn ze zo inclusief mogelijk. Dat wil zeggen dat als een kind iets minder vaardig is, motorisch of sociaal, dan verrijkt dat de lessen en de leerervaring voor alle kinderen. Zo zijn wij van mening. Dus ook kinderen met een fysieke of lichte mentale beperking zijn bij ons welkom. We hebben zelfs al lessen gegeven waarbij een apekop in een rolstoel mee deed. FANTASTISCH!

Leer meer over de leeftijdsgroepen door op onderstaande afbeeldingen te klikken:

Multisport
Dreumesgym

Multisport
Peutergym

Multisport
Kleutergym

Multisport voor
Basisschoolkinderen

Stimuleren van sociale ontwikkeling

Een van de grootste ontwikkelmomenten op het gebied van sociaal gedrag is tijdens de kindertijd. Dit is wanneer een kind leert om te gaan met anderen en leert om te gaan met hoe hij of zij door anderen wordt benaderd.

“Om sociaal wenselijk gedrag te kunnen vertonen, moet een kind weet hebben van opvattingen, gevoelens, wensen en gedachten bij zichzelf en anderen. De ontwikkeling van de sociale vaardigheden is noodzakelijk voor een kind om zich staande te kunnen houden binnen een sociale context.” (Sociale ontwikkeling, 2017)

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de sociale ontwikkeling van een kind. Voorbeelden van factoren zijn: Invloed van buitenaf, lichamelijke groei en persoonlijkheid.

Rolmodellen

Kinderen zijn echte na-apers. Veel "invloed van buitenaf" wordt dan ook gegeven door de ouders. Zoals eerder beschreven proberen we ouders bewust te maken van hun voorbeeldrol zoals op de motorische- als de sociale ontwikkeling. 

Teamsport

Bij een teamsport wordt er door het hele team samengewerkt. Hierbij kan je denken aan voetbal, hockey, rugby en basketbal. Bij Monkey Moves is elke sport een teamsport omdat alles samen gedaan wordt. In de lessen van Monkey Moves lopen gemiddeld 10 tot 12 apekoppen rond.

Samenwerken

Een onderdeel van sociale ontwikkeling is het leren omgaan met anderen. Tijdens de lessen van Monkey Moves wordt er in parcours vorm gewerkt, wat betekent dat de kinderen een bepaalde route volgen met oefeningen. Soms moeten zij op elkaar wachten voordat ze gebruik kunnen maken van de oefening. Zo leren geduldig te zijn. Ook leren ze elkaar te helpen, bijvoorbeeld door ondersteuning met een oefening die voor een van de kinderen toch te uitdagend blijkt.

Multisport is ook: Alles onder één dak

Buiten de grote voordelen van multisport op zich, biedt Monkey Moves ouders een uitgelezen kans om bij ons te starten in hun zoektocht naar de sport die bij hun kind past. Op jonge leeftijd zijn kinderen vaak nog niet zeker welke sport ze definitief willen kiezen en dat is maar goed ook! Zoals bovengenoemd dragen meerdere sporten allemaal op hun eigen manier bij aan een brede motorische ontwikkeling. Via multisport leren kinderen kennismaken met 11 verschillende sporten zonder dat zij daarvoor van vereniging hoeven te wisselen. De lidmaatschapskosten van Monkey Moves zijn daarbij vaak een stuk flexibeler dan bij een vereniging en dat kan een hoop geld schelen.

Lage kosten aanschaf

Bij de meeste sporten is de aanschaf van sportartikelen vereist, bijvoorbeeld scheenbeschermers, schoenen, een stick, schaatsen noem maar op! Bij Monkey Moves wordt er voor de attributen gezorgd. In het geval van hockey is dat de stick en de bal en bij bij tennis ligt er een racket klaar. En de kinderen sporten in soepel zittende kleding en zaalschoenen of op blote voeten.

Lees hieronder onze laatste BLOGS over Multisport