Welke vaardigheden ontwikkelt jouw apekop bij Monkey Moves Atletiek?

Welke vaardigheden ontwikkelt jouw apekop bij Monkey Moves Atletiek?

Zoals je misschien op de pagina wat is atletiek hebt gelezen, wordt Atletiek ook wel "de moeder van alle sporten" genoemd. En als je goed naar atletiek kijkt dat kun je er heel veel motorische basisvaardigheden uit halen. Bij Monkey Moves delen we deze vaardigheden als volgt in: motorische vaardigheden waarbij je zelf verplaatst (Bijvoorbeeld (hard)lopend), motorische vaardigheden waarbij je iets verplaatst (bijvoorbeeld een bal of iemand anders) en coördinatieve vaardigheden. Daarnaast heeft elke sport een aantal sociale- en cognitieve vaardigheden in zich verstopt dat de sport uniek maakt. Ook deze nemen we mee in ons multisport programma.

Verplaatsingsgerichte motorische vaardigheden bij atletiek

Bij atletieken ontwikkel je onder andere de volgende motorische basisvaardidheden waarbij je zelf verplaatst:

 • (Hard)lopen
 • Springen en landen
 • Roteren
 • Balanceren 

Maar in de Monkey Moves lessen atletiek komende ook deze vaardigheden aan bod:

 • Kruipen
 • Huppelen
 • Hinkelen
 • Klimmen en Klauteren

Manipulative motorische vaardigheden bij atletiek

Natuurlijk heb je atletiek ook de verschillende werponderdelen. Je manipuleert dus als het ware de kogel, de speer of de discus. Zo'n kogel is ook heel zwaar en die moet je ook kunnen tillen. De vaardigheden die hier dus bij horen zijn:

 • Werpen
 • Heffen en dragen

Coordinatieve vermogens bij atletiek

Zoals ook beschreven in de theorie van physical literacy heb je pas echt iets aan motorische basisvaardigheden als je ze kunt toepassen in een scala van uitdagingen. De basisvaardigheden moet je dan gecoördineerd of samenhangend kunnen uitvoeren. "Coördinatief vermogen uit zich in het harmonisch kunnen uitvoeren en sturen van het lichaam in de omgeving terwijl waarnemingen van alle sensoren in het lichaam worden verwerkt en gebruikt om bij te sturen". Denk hierbij aan de zintuigen als zien en horen, maar er zitten ook hele speciale sensoren in de spieren en pezen zodat we weten waar onze ledenmaten zijn zonder dat we ze hoeven te zien (prorioceptie). Binnen atletiek gebruik je vrijwel alle coordinatieve vermogens, daarom benadrukken wijn met onze multisportlessen bij atletiek met alle volgende coördinatieve vermogens:

 • Aanpassingsvermogen
 • Evenwichtsvermogen
 • Koppelingsvermogen
 • Kinetischdifferentiatievermogen (met daaronder oog- handcoordinatie en oog- voetcoordinatie)
 • Ruimtelijkoriëntatievermogen
 • Reactievermogen
 • Ritmischvermogen

Sociale vaardigheden bij atletiek

Atletiek is een individuele sport waarbij een growth mindset en een intrinsieke motivatie om jezelf te verbeteren nodig is. Binnen onze multisport lessen atletiek benadrukken wij de volgende sociale vaardigheden:

 • Op elkaar wachten
 • Respect vragen en geven
 • Feedback geven en ontvangen

Cognitieve vaardigheden bij atletiek

Sporten lenen zich bij uitstek ook om cogintieve vaardigheden te oefenen. Deze oefeningen hebben te maken met het de vaardigheid om kennis en informatie zinvol te verwerken. Bij de atletieklessen van Monkey Moves focussen we ons op de volgende cognitieve vaardigheden:

 • Doorzettingsvermogen
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfredzaamheid
 • Concentratievermogen (aandacht)
 • Probleem oplossingsvermogen

Opbouw van de atletiek vaardigheden in de verschillende leeftijdsgroepen

Atletiek dreumesgym (1,5 - 3 jaar)

We focussen ons op spelletjes en vaardigheden om jou als ouder samen met jou apekop alle vaardigheden te leren ontwikkelen. Met een dreumes van gaat we natuurlijk niet echt atletieken, maar we kunnen we allerlei sprongen maken en kijken hoe we kunnen rennen en gooien. We leren jou als ouder binnen de les vaardigheden waar je thuis ook leuk mee aan de slag kunt gaan. Natuurlijk houden we rekening met zowel de motorische- als de sociale ontwikkeling van een dreumes

Atletiek peutergym (3 - 4 jaar)

Bij de peuterlessen bouwen we verder op de basisvaardigheden waar we bij de dreumeslessen mee begonnen zijn. Peuters zijn als beter in staat van richting te veranderen tijdens het rennen en te stoppen op commando. We kunnen een ren je rot spelletje spelen. Heel goed voor het uithoudingsvermogen en apeleuk om heel hard door de jungle te rennen. Ook kunnen we over steeds grotere gaten springen en misschien zelfs met racketsperen werpen en kokosnoten stoten. We leren jou als ouder binnen de les vaardigheden waar je thuis ook leuk mee aan de slag kunt gaan en gaan binnen de lessen uiteraard aan de slag met de sociale ontwikkeling van peuters

Atletiek kleutergym (4 - 6 jaar)

Atletiek binnen de kleuterlessen gaat qua vaardigheden steeds meer op de sport atletiek lijken. Alle atletiek onderdelen komen langs. We rennen veel om de fitheid van de apekoppen te stimuleren en doen kleine estafette vormen. Natuurlijk zullen werp en spring onderdelen niet ontbreken. We gaan dus verspringen over een wilde jungle rivier heen, kokosnoten stoten over de vulkaan heen en rennen de kokosnoten terug naar de vulkaan. Ook kan vanaf deze leeftijd steeds meer nadruk gelegd worden op de sociale- en cognitieve vaardigheden

Atletiek Basisschoolkinderen (6 - 9 jaar)

In deze leeftijdsgroep zie je een enorme versnelling in de ontwikkeling van de coördinatieve vermogens. Apekoppen kunnen steeds sneller motorisch leren en daar spelen we bij de atletiek lessen natuurlijk op in. Het is geweldig om te zien hoe de apekoppen in deze groep steeds verder kunnen springen. Dat is niet alleen omdat ze sterker worden, maar ook omdat ze coordinatief veel beter worden. Dit zie je ook bij hardlopen terug. Ook andere specifieke atletiek vaardigheden worden geoefend en natuurlijk aan de ouders laten zien na de les.